Comfort in the city center:
Location in the very center of St. Petersburg
2 minutes from the metro station "Ploschad Vosstaniya" and Moskovsky railway station
Varied breakfast buffet
Restobar "122" at the hotel "Nevsky Bereg 122"
Lunches and dinners can be included in the price
Closing documents for business travelers
High level of service

Tietosuojakäytäntö

Tämä henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus kehitetään Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti.

Liittymällä tähän Sopimukseen ja jättämällä sen tiedot Sivustolle http://www.nevskybereg.ru (jäljempänä "Sivusto") täyttämällä online-sovelluksen kentät (rekisteröinti) Käyttäjä ilmaisee Suostumuksen käsittelyn henkilötiedot ja niiden siirto NEVSKY PORTALin osakeyhtiöön, osoite osoite: 191036, Pietari, Nevski Prospekt d.122, kirjain A, huone 2N, toimisto 2 (jäljempänä "hotelli") Sivusto kuuluu seuraavissa termeissä.

käyttäjä:

- vahvistaa, että kaikki hänen ilmoittamansa tiedot ovat henkilökohtaisesti häntä kohtaan,
- vahvistaa ja tunnustaa, että he ovat lukeneet huolellisesti sopimuksen ja hänen henkilötietojensa käsittelyn ehdot, jotka hän on nimennyt online-hakemuksen (rekisteröinti) aloilla, sopimuksen teksti ja henkilötietojen käsittelyn ehdot ovat selkeät hänelle ;
- Hyväksyy henkilötietojen käsittelyn ilman varaumia ja rajoituksia (jäljempänä "suostumus"). Hyväksynnän hyväksymishetki on lomakkeen vastaavan kentän merkintä ja klikkaamalla lomakkeen lähetyspainiketta Sivuston kaikilla sivuilla;
- vahvistaa, että suostumuksellaan hän toimii vapaasti, omalla tahdollaan ja hänen edun mukaisesti.

Tämä suostumus annetaan henkilötietojen käsittelylle ilman automaatioratkaisujen käyttöä ja niiden käyttöä.

Hyväksyy Käyttäjän määrittämän Käyttäjän seuraavien henkilötietojen käsittely lomakkeisiin tai lomakkeisiin liitetyissä tiedostoissa:

- Henkilökohtaiset tiedot (sukunimi, nimi, sukuhistoria, päiväys, kuukausi, syntymävuosi jne.);
- passin yksityiskohdat;
- rekisteröinnin osoite;
- asuinpaikka;
- Kontakti puhelin numero;
- Sähköpostiosoite;
- työpaikan tiedot;
- muut henkilötiedot, jotka Käyttäjä on määrittänyt lomakkeisiin liitetyissä lomakkeissa tai tiedostoissa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tallentaa ja käyttää niitä, mukaan lukien:

- vastaukset käyttäjien pyyntöihin;
- Käyttäjän työtä Hotel Siteen kanssa;
- sopimuksen tekeminen käyttäjän kanssa.

Hyväksymällä tämän Sopimuksen ehtoja käyttäjä ilmaisee kiinnostuksensa ja täysin samaa mieltä siitä, että hänen henkilötietojensa käsittely käsittää seuraavat toimet: kerääminen, tallentaminen, systematisointi, kertyminen, varastointi, selvennys (päivitys, muuttaminen), louhinta, käyttö, siirto pääsy), henkilöiden depersonalisaatio, estäminen, poistaminen ja hävittäminen.

Käyttäjän suostumus henkilötietojen käsittelyyn on erityinen, tietoinen ja tietoinen.

Käyttäjän suostumus tunnustetaan suoritetuksi yksinkertaisella kirjallisella lomakkeella.

Hyväksyntä on voimassa rajoittamattoman ajan kuluttua tietojen toimittamispäivästä, ja käyttäjä voi peruuttaa sen jättämällä kirjallisen hakemuksen hotelliin, jossa mainitaan liittovaltion lain nro 152-FZ "Henkilökohtaisissa tiedoissa" määritetyt tiedot.

Käyttäjän suostumuksella henkilötietojen käsittelyyn on oikeus jatkaa henkilötietojen käsittelyä ilman Käyttäjän suostumusta, mikäli on olemassa perusteita, jotka on määritelty 2-11 §: n 1 momentin 2 kohdassa 2, 10 ja 10 §: 11 §: n 2 §: ssä liittovaltion lain nro 152-FZ "Henkilökohtaisiin tietoihin".

Henkilötietojen käsittelyn aikana Hotelilla on oikeus: kerätä, tallentaa, järjestää, kerätä, tallentaa, päivittää (päivittää, muokata), hakea, käyttää, siirtää (myöntää, käyttää) Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot.

Käyttäjän henkilötietojen siirtämistä kolmansille osapuolille ei suoriteta, lukuun ottamatta henkilöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja

Tiedot Hotelin puolesta ja sen puolesta sekä laissa vahvistetut tapaukset.

Hotellilla on oikeus muuttaa tätä Sopimusta milloin tahansa. Kun teet muutoksia nykyiseen versioon, ilmoitetaan viimeisen päivityksen päivämäärä. Sopimuksen uusi versio tulee voimaan sen sijoittamisen hetkellä, ellei sopimuksen uudessa versiossa toisin määrätä.

Политика конфиденциальности

Политика в отношении обработки персональных данных

  1. Общие положенияНастоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных Невский берег (далее – Оператор).Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта https://mysite.ru.

2. Основные понятия, используемые в ПолитикеАвтоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://mysite.ru;Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных;Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://mysite.ru;Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://mysite.ru;Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу;Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные ПользователяФамилия, имя, отчество;Электронный адрес;Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других).Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные.

4. Цели обработки персональных данныхЦель обработки персональных данных Пользователя — информирование Пользователя посредством отправки электронных писем.Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты policy@mysite.ru с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.

5. Правовые основания обработки персональных данныхОператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте https://mysite.ru. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).

6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данныхБезопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства.В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора policy@mysite.ru с пометкой «Актуализация персональных данных».Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора policy@mysite.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

7. Трансграничная передача персональных данныхОператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных.Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.

8. Заключительные положенияПользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты policy@mysite.ru.В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу https://mysite.ru/policy/.